Hội nghị khoa học phân hội xơ vữa động mạch Việt Nam lần thứ II

ANNOUNCEMENT NO. 2: INVITATION TO ATTEND AND REGISTER FOR WAR REPORT AT THE SECOND ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC

Mời Quý vị download file chương trình tại đây:   Download PDF

Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam - mảnh ghép tất yếu của y khoa Việt Nam

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CỦA PHÂN HỘI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH VIỆT NAM LẦN 1

 

CHÀO MỪNG PHÂN HỘI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH VIỆT NAM RA ĐỜI.

 

Giáo sư Gerald F. Watts - Nguyên Chủ tịch Hội Xơ Vữa Động Mạch Úc chúc mừng VAS

 

Giáo sư Kausik K. Ray - Chủ tịch Hội Xơ Vữa Động Mạch Châu Âu chúc mừng VAS

Đơn vị tổ chức

Đối tác khoa học

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI NGHỊ

NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

THAM GIA TÀI TRỢ

Liên hệ

Mọi thông tin xin Quý vị liên hệ:

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN I

TS.BS. Trần Hòa - Tổng Thư Ký - SĐT: 0767835960

Email: phanhoixvdmvn.vas@gmail.com

Website: http://vas.org.vn/