Hội nghị khoa học phân hội xơ vữa động mạch Việt Nam lần thứ II

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin xin Quý vị liên hệ:

PHÂN HỘI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH VIỆT NAM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: phanhoixvdmvn.vas@gmail.com. Website: http://vas.org.vn/

Tổng Thư Ký: TS.BS. Trần Hòa - Điện thoại: 0767835960   

Xin cảm ơn.